Dom w Tarnowcu

Indywidualny projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tarnowcu.

Powierzchnia użytkowa : 267,70 m2
Kubatura budynku : 1250,00 m3
Budynek zrealizowany.

Na tej samej działce zaprojektowano również budynek gospodarczo-garażowy, który również znajduje się w trakcie realizacji. Poniżej wizualizacje budynków.