Cena projektu

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie. W skład wyceny projektu wchodzą koszty poszczególnych branż, tj. koszt mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej posadowienia budynku, części architektonicznej i konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych oraz ewentualnie branży drogowej.

Uwaga! Wszystkie uzgodnienia i formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę w poszczególnych urzędach wykonujemy gratis!

Projekty wykonawcze i dodatkowe opracowania, jak operaty wodno-prawne, kosztorysy, specyfikacje techniczne wyceniane są osobno również indywidualnie w zależności od zakresu projektu budowlanego.