Co zawiera projekt indywidualny?

Indywidualny projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na podstawie którego Inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę jest to pełnobranżowy projekt budowlany i zawiera on:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • projekt architektoniczny budynku
  • projekt konstrukcji
  • projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, itp.)
  • projekt instalacji elektrycznych
  • projekt drogowy zjazdu na działkę (w przypadku, kiedy na działkę nie ma istniejącego zjazdu z drogi)
  • wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane w Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz w przepisach prawa budowlanego

Projekt budowlany nie zawiera zestawień materiałów budowlanych, szczegółów technicznych, itp. Wszystkie te elementy zawiera projekt wykonawczy, który można zlecić dodatkowo.